Leaxpi Industri Paisaiak

Leaxpi Industri Paisaiak. 1989 - 2014. Portada.Leaxpi Industri Paisaiak
Gorka Salmerón Murgiondo
Argazkiak • Fotografías • Photographs

Burdinola, Legazpi (Gipuzkoa). 2014.

Testuak / Textos / Texts
Ignacio Arbide • Carlos Cánovas • Edorta Kortadi • Gorka Salmerón
(euskera, gaztelania eta ingelesa)

ISBN: 978-84-921889-7-0.
L.G.: SS-1754/2013.

228 orrialde 22 x 22 cm. 6 desplegable (triptikoak). 30 €.

Argazkiak…

Testuak:

IGNACIO ARBIDE: Gizonak eta makinak “Leaxpi Industri Paisaiak” lanean.

CARLOS CÁNOVAS: Oharrak historia amaigabe baterako.

EDORTA KORTADI: Gorka Salmerón, desborraren eta irudiaren dekonstrukzioa. 30 urteko dokudrama fotografikoa.

GORKA SALMERÓN: Leaxpi Industri Paisaiak. 1992.

GORKA SALMERÓN: Legazpi, gris ilunetik beltzera. 2013.